Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.

Dodatek za wykonywanie pracy socjalnej

Data publikacji 10.03.2009

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w domu dziecka na pół etatu przysługuje dodatek za wykonywanie pracy socjalnej w wysokości 125 zł? Pracownik o wywiady środowiskowe zwraca się do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Niektóre placówki taki dodatek wypłacają, inne nie znajdują podstawy prawnej twierdząc, że nie jest to praca socjalna świadczona w środowisku.

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Data publikacji 20.02.2009

Czy w świetle nowej ustawy o pracownikach samorządowych dotyczący regulaminu wynagradzania art. 77<span class="gorny">2</span> Kodeksu pracy pozostaje aktualny?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela

Data publikacji 10.02.2009

Czy nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę od 1.09.2006 r. ma prawo do wynagrodzenia rocznego, jeżeli od 15.05.2008 r. do 17.10.2008 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 18.10.2008 r. przebywa urlopie macierzyńskim? Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy na zastępstwo od 1.11.2007 do 30.06.2008 r. należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka"), jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy przez 16 dni był chory? Czy oprócz ustawy z 12.12.1997 r. znajdzie tu zastosowanie uchwała SN z 13.12.2005 r., II PZP 9/05?

Wypłacenie odprawy pośmiertnej matce zmarłego

Data publikacji 20.01.2009

Czy wynagrodzenie zmarłego pracownika, wraz z połową odprawy pośmiertnej, mogę wypłacić jego matce, która mieszkała razem z synem i w chwili jego śmierci miała ponad 50 lat? Czy wystarczy pismo matki i akt zgonu potwierdzający, że zmarły był wdowcem? Czy potrzebny jest akt zgonu córki zmarłego? Pracownik zmarł w 2006 r. i dopiero teraz można podjąć sprawę po ustaleniu przez sąd, że zmarły był w chwili śmierci wdowcem. Czy stwierdzenie w wyroku sądowym w postępowaniu spadkowym, że matka jest jedynym spadkobiercą wystarczy, aby wypłacić wynagrodzenie i inne świadczenia?

Przedmiot umowy o dzieło

Data publikacji 10.01.2009

Czy przeprowadzenie szkolenia lub naprawa sprzętu w biurze mogą być przedmiotem umowy o dzieło?

Potrącenie komornicze z należności za wczasy pod gruszą

Data publikacji 10.12.2008

Czy należy dokonać potrącenia komorniczego (dotyczącego niezapłaconych alimentów) z wypłacanej z ZFŚS należności za "wczasy pod gruszą"? Dodatkowo wyjaśniam, iż potrąceń dokonujemy z każdego wynagrodzenia wypłacanego temu pracownikowi.

Uprawnienia młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

Data publikacji 10.12.2008

Jestem uczniem, ukończyłem 17 lat, odbywam praktyczną naukę zawodu jako kucharz małej gastronomii. Chciałbym znać zasady zatrudnienia oraz obowiązujący mnie wymiar czasu pracy. Do której godziny muszę pracować? Jakie wynagrodzenie powinienem otrzymywać? W wakacje pracowałem przez cały miesiąc, nie licząc niedziel, po 8 godzin dziennie. Za miesiąc pracy otrzymałem 200 zł. W roku szkolnym pracuję 2 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie i otrzymuję 102 zł. Moi znajomi pracują po 6 godzin dziennie i zarabiają 100-120 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 i 2009 r.

Data publikacji 10.12.2008

W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu wynagrodzeń, proszę o podanie najnowszej podstawy prawnej dotyczącej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ostatni zapis jakim dysponujemy pochodzi z 10.10.2002 r., Dz.U. Nr 200, poz. 1679.

Księgowanie wypłaty wynagrodzenia na mocy wyroku sądu

Data publikacji 20.11.2008

Na mocy wyroku sądowego z grudnia 2007 r., w marcu 2008 wypłaciliśmy byłemu pracownikowi wynagrodzenie za lata 2004-2005 w kwocie 16 928 zł. Czy wypłacone wynagrodzenie jest kosztem w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika ośrodka pomocy społecznej

Data publikacji 20.11.2008

Czy pracownik gminnego ośrodka pomocy społecznej nabył prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2008 r.? W opinii kierownictwa, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej pracownik nie przepracował efektywnie wymaganego minimalnego 6-miesięcznego okresu, gdyż: - 2 dni przebywał na urlopie okolicznościowym (24.01.2008-25.01.2008 r.), - łącznie przez 49 dni przebywał na zwolnieniach lekarskich (25.02.2008- 02.03.2008 r., 21.04.2008-25.04.2008 r., 26.04.2008-13.05.2008 r., 14.05.2008-01.06.2008 r.), - przez 126 dni przebywał na urlopie macierzyńskim (13.06.2008-16.10.2008 r.).czarty