Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.

Zasady wynagradzania pracownika zatrudnionego na pół etatu

Data publikacji 20.03.2009

Mam 24 lata, dwa lata temu podjęłam pracę jako sprzedawca w sklepiku szkolnym na pół etatu na umowę na czas określony. Od początku w umowie zapisane mam wynagrodzenie w wysokości 468 zł. Co więcej, pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy, lecz liczy mi je od godziny (4 zł, wcześniej 3,50 zł). Czasami pracuję więcej niż 4 godziny (7 godzin), w trakcie roku szkolnego odpada wiele dni nauki i wtedy nie pracuję. Jak wysokość mojego wynagrodzenia wygląda w świetle przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę? Ile netto powinnam zarabiać? Czy należy mi się podwyżka? Czy przysługują mi uprawnienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych? Co mogę zrobić, aby dochodzić swoich praw?

Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych

Data publikacji 20.03.2009

Od wielu lat jestem pracownikiem samorządowym. Wykonuję pracę w szczególnych warunkach. Do niedawna pracodawca wypłacał mi z tego tytułu dodatek. Jednak od pewnego czasu zaprzestał, podobno z uwagi na zmianę przepisów płacowych. Czy jest to dopuszczalne?

Dodatek specjalny dla pracownika samorządowego

Data publikacji 10.03.2009

Jestem główną księgową zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jest zakładem budżetowym gminy i którego dotyczy rozporządzenie RM z dn. 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222). Wypłacamy pracownikom dodatek za pracę w warunkach szkodliwych zgodnie z § 6 wspomnianego rozporządzenia, jednak 22.04.2008 r. wprowadzono zmiany do rozporządzenia i uchylono § 6. Czy w związku z tym w dalszym ciągu powinniśmy wypłacać ten dodatek? Czy obecnie regulują to jakieś inne przepisy?

Dodatek za wykonywanie pracy socjalnej

Data publikacji 10.03.2009

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w domu dziecka na pół etatu przysługuje dodatek za wykonywanie pracy socjalnej w wysokości 125 zł? Pracownik o wywiady środowiskowe zwraca się do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Niektóre placówki taki dodatek wypłacają, inne nie znajdują podstawy prawnej twierdząc, że nie jest to praca socjalna świadczona w środowisku.

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Data publikacji 20.02.2009

Czy w świetle nowej ustawy o pracownikach samorządowych dotyczący regulaminu wynagradzania art. 77<span class="gorny">2</span> Kodeksu pracy pozostaje aktualny?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela

Data publikacji 10.02.2009

Czy nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę od 1.09.2006 r. ma prawo do wynagrodzenia rocznego, jeżeli od 15.05.2008 r. do 17.10.2008 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 18.10.2008 r. przebywa urlopie macierzyńskim? Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy na zastępstwo od 1.11.2007 do 30.06.2008 r. należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka"), jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy przez 16 dni był chory? Czy oprócz ustawy z 12.12.1997 r. znajdzie tu zastosowanie uchwała SN z 13.12.2005 r., II PZP 9/05?

Wypłacenie odprawy pośmiertnej matce zmarłego

Data publikacji 20.01.2009

Czy wynagrodzenie zmarłego pracownika, wraz z połową odprawy pośmiertnej, mogę wypłacić jego matce, która mieszkała razem z synem i w chwili jego śmierci miała ponad 50 lat? Czy wystarczy pismo matki i akt zgonu potwierdzający, że zmarły był wdowcem? Czy potrzebny jest akt zgonu córki zmarłego? Pracownik zmarł w 2006 r. i dopiero teraz można podjąć sprawę po ustaleniu przez sąd, że zmarły był w chwili śmierci wdowcem. Czy stwierdzenie w wyroku sądowym w postępowaniu spadkowym, że matka jest jedynym spadkobiercą wystarczy, aby wypłacić wynagrodzenie i inne świadczenia?

Przedmiot umowy o dzieło

Data publikacji 10.01.2009

Czy przeprowadzenie szkolenia lub naprawa sprzętu w biurze mogą być przedmiotem umowy o dzieło?

Potrącenie komornicze z należności za wczasy pod gruszą

Data publikacji 10.12.2008

Czy należy dokonać potrącenia komorniczego (dotyczącego niezapłaconych alimentów) z wypłacanej z ZFŚS należności za "wczasy pod gruszą"? Dodatkowo wyjaśniam, iż potrąceń dokonujemy z każdego wynagrodzenia wypłacanego temu pracownikowi.

Uprawnienia młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

Data publikacji 10.12.2008

Jestem uczniem, ukończyłem 17 lat, odbywam praktyczną naukę zawodu jako kucharz małej gastronomii. Chciałbym znać zasady zatrudnienia oraz obowiązujący mnie wymiar czasu pracy. Do której godziny muszę pracować? Jakie wynagrodzenie powinienem otrzymywać? W wakacje pracowałem przez cały miesiąc, nie licząc niedziel, po 8 godzin dziennie. Za miesiąc pracy otrzymałem 200 zł. W roku szkolnym pracuję 2 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie i otrzymuję 102 zł. Moi znajomi pracują po 6 godzin dziennie i zarabiają 100-120 zł.czarty