Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.

Moment nabycia prawa i wypłacenia nagrody jubileuszowej

Data publikacji 20.04.2009

Czy nagroda jubileuszowa powinna być wypłacona następnego dnia po dniu, w którym przypada jubileusz (np. 25 lat), czy w innym, dowolnie określonym przez pracodawcę terminie?

Zasady wynagradzania pracownika zatrudnionego na pół etatu

Data publikacji 20.03.2009

Mam 24 lata, dwa lata temu podjęłam pracę jako sprzedawca w sklepiku szkolnym na pół etatu na umowę na czas określony. Od początku w umowie zapisane mam wynagrodzenie w wysokości 468 zł. Co więcej, pracodawca nie wypłaca mi wynagrodzenia w wysokości wynikającej z umowy, lecz liczy mi je od godziny (4 zł, wcześniej 3,50 zł). Czasami pracuję więcej niż 4 godziny (7 godzin), w trakcie roku szkolnego odpada wiele dni nauki i wtedy nie pracuję. Jak wysokość mojego wynagrodzenia wygląda w świetle przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę? Ile netto powinnam zarabiać? Czy należy mi się podwyżka? Czy przysługują mi uprawnienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych? Co mogę zrobić, aby dochodzić swoich praw?

Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych

Data publikacji 20.03.2009

Od wielu lat jestem pracownikiem samorządowym. Wykonuję pracę w szczególnych warunkach. Do niedawna pracodawca wypłacał mi z tego tytułu dodatek. Jednak od pewnego czasu zaprzestał, podobno z uwagi na zmianę przepisów płacowych. Czy jest to dopuszczalne?

Dodatek specjalny dla pracownika samorządowego

Data publikacji 10.03.2009

Jestem główną księgową zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jest zakładem budżetowym gminy i którego dotyczy rozporządzenie RM z dn. 2.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 146, poz. 1222). Wypłacamy pracownikom dodatek za pracę w warunkach szkodliwych zgodnie z § 6 wspomnianego rozporządzenia, jednak 22.04.2008 r. wprowadzono zmiany do rozporządzenia i uchylono § 6. Czy w związku z tym w dalszym ciągu powinniśmy wypłacać ten dodatek? Czy obecnie regulują to jakieś inne przepisy?

Dodatek za wykonywanie pracy socjalnej

Data publikacji 10.03.2009

Czy pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w domu dziecka na pół etatu przysługuje dodatek za wykonywanie pracy socjalnej w wysokości 125 zł? Pracownik o wywiady środowiskowe zwraca się do ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Niektóre placówki taki dodatek wypłacają, inne nie znajdują podstawy prawnej twierdząc, że nie jest to praca socjalna świadczona w środowisku.

Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Data publikacji 20.02.2009

Czy w świetle nowej ustawy o pracownikach samorządowych dotyczący regulaminu wynagradzania art. 77<span class="gorny">2</span> Kodeksu pracy pozostaje aktualny?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela

Data publikacji 10.02.2009

Czy nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę od 1.09.2006 r. ma prawo do wynagrodzenia rocznego, jeżeli od 15.05.2008 r. do 17.10.2008 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 18.10.2008 r. przebywa urlopie macierzyńskim? Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy na zastępstwo od 1.11.2007 do 30.06.2008 r. należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka"), jeżeli w ciągu tych 6 miesięcy przez 16 dni był chory? Czy oprócz ustawy z 12.12.1997 r. znajdzie tu zastosowanie uchwała SN z 13.12.2005 r., II PZP 9/05?

Wypłacenie odprawy pośmiertnej matce zmarłego

Data publikacji 20.01.2009

Czy wynagrodzenie zmarłego pracownika, wraz z połową odprawy pośmiertnej, mogę wypłacić jego matce, która mieszkała razem z synem i w chwili jego śmierci miała ponad 50 lat? Czy wystarczy pismo matki i akt zgonu potwierdzający, że zmarły był wdowcem? Czy potrzebny jest akt zgonu córki zmarłego? Pracownik zmarł w 2006 r. i dopiero teraz można podjąć sprawę po ustaleniu przez sąd, że zmarły był w chwili śmierci wdowcem. Czy stwierdzenie w wyroku sądowym w postępowaniu spadkowym, że matka jest jedynym spadkobiercą wystarczy, aby wypłacić wynagrodzenie i inne świadczenia?

Przedmiot umowy o dzieło

Data publikacji 10.01.2009

Czy przeprowadzenie szkolenia lub naprawa sprzętu w biurze mogą być przedmiotem umowy o dzieło?

Potrącenie komornicze z należności za wczasy pod gruszą

Data publikacji 10.12.2008

Czy należy dokonać potrącenia komorniczego (dotyczącego niezapłaconych alimentów) z wypłacanej z ZFŚS należności za "wczasy pod gruszą"? Dodatkowo wyjaśniam, iż potrąceń dokonujemy z każdego wynagrodzenia wypłacanego temu pracownikowi.czarty