Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.


Nowy formularz Zaświadczenia o działalności kierowcy (wzór formularza)


Data publikacji: 01.09.2011
AUTOR: ERGO / Ministerstwo Infrastruktury

Drukuj artykuł

W dniu 31 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Ustawa wprowadza do obowiązkowego stosowania formularz Zaświadczenia o działalności kierowcy.

Formularz ten został określony w decyzji Komisji nr 2009/959/UE z 14.12.2009 zmieniającej decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (Dz. Urz. L 330 z 16.12.2009, str. 80) w miejsce dotychczas stosowanego formularza określonego w decyzji 2007/230/WE.

Przedsiębiorca (kierowca) wypełnia formularz Zaświadczenia komputerowo lub na maszynie do pisania za okres poprzedzający termin wystawienia Zaświadczenia i wydaje kierowcy przed rozpoczęciem przewozu drogowego.

[Źródło: MI]

Pobierz załączniki:


czarty