Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych -
z praktycznym komentarzem

Polecamy Państwu e-książkę, która powstała z myślą o osobach odpowiedzialnych za wdrażanie i przeprowadzanie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Czytelnik znajdzie w niej omówienie obowiązujących przepisów, standardów i celów kontroli zarządczej, a także 5 wzorów z załącznikami, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej, w tym m.in. regulaminy kontroli zarządczej, ankiety samooceny, rejestry celów i ryzyk, kodeks etyki.


Oświadczenia majątkowe samorządowców


Data publikacji: 12.04.2011
AUTOR: ERGO

Drukuj artykuł

Zostało niewiele ponad 2 tygodnie na złożenie przez pracowników samorządów oświadczeń majątkowych. Termin upływa 30 kwietnia 2011 r.

Jaka jest procedura? Radny składa oświadczenie majątkowe przewodniczącemu rady. Wójt i przewodniczący rady – wojewodzie. Zastępca wójta, sekretarz, skarbnik oraz pozostałe osoby, które muszą złożyć oświadczenia majątkowe  – wójtowi.

Część jawna oświadczeń majątkowych samorządowców, zgodnie z prawem, ma być także opublikowane na stronach BIP - Biuletynu Informacji Publicznej.

Złożone oświadczenia majątkowe będą w dalszej kolejności podlegać analizie przez CBA oraz urzędy skarbowe.


czarty