•  Z ostatniej chwili 

Ulga prorodzinna za rok 2013

Rok 2013 przyniósł zmiany w uldze prorodzinnej - tzw. uldze na dzieci. Większe przywileje uzyskali podatnicy, wychowujący w danym roku podatkowym troje lub większą ilość dzieci, natomiast stracili ci najlepiej zarabiający, wychowujący jedno dziecko.

Intercyza nie zawsze ochroni współmałżonka

Intercyza jest potoczną nazwą umowy majątkowej zawieranej przez małżonków (lub osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński). Zasadą w polskim prawie jest ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, iż z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Z pewnymi wyjątkami prawa nabyte po zawarciu związku są wspólne, co za tym idzie - zobowiązania również.

Odpowiedzialność karna za narażenie spółki na szkodę

Czy narażenie spółki na szkodę jest karalne?

Jak przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji?

"Czy istnieje przepis, na którym można się oprzeć i wystosować pismo do firmy, która skopiowała mój produkt? Nie mam zastrzeżonego wzoru w Urzędzie Patentowym i nie chodzi mi to, że ktoś nie ma prawa rozpocząć produkcji takich dokładnie toalet przenośnych, tylko że jestem producentem od kilkunastu lat tych toalet z laminatu poliestrowego i jedynym w Polsce, jest to moje źródło dochodu, przez lata wypracowana marka i jakość, a tu raptem firma kupiła kabinę, zrobiła sobie z niej formę, skopiowała dokładnie mój produkt w 100% i będzie zarabiać pieniądze na moim produkcie i mojej dwudziestoletniej wiedzy i pracy, czy jest podstawa prawna, aby zmienili kształt form celem odróżnienia się od pierwowzoru?"

Urlopy okolicznościowe

Ze względu na szczególne okoliczności życiowe - w celu załatwienia spraw rodzinnych i osobistych, pracownikom przysługują dodatkowe zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Są to potocznie zwane - urlopy okolicznościowe regulowane przez rozporządzenie MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

  •  Wokół firmy 

prawo Roboty budowlane a dzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 2 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (Pzp), robotami budowlanymi są wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie rob...


Ustawy budowlane

  •  Ankieta 
Czy przepisy ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek pomogą przedsiębiorcom?

 Tak. Wiele osób skorzysta na abolicji.

 Nie. Abolicja dotyczy marginalnej grupy płatników

 Tak. Jest kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

 Nie. Dyskryminuje tych, którzy opłacają składki terminowoczarty