•  Z ostatniej chwili 

Wykup usług w zagranicznym biurze podróży a opodatkowanie

"Zawarliśmy umowę o świadczenie usług turystycznych z biurem mającym adres i siedzibę na terenie Niemiec. Jest to wycieczka naszych pracowników po terenie Niemiec. Czy od tej usługi należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20%?"

Czy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w przypadku aresztu pracownika?

"Pracownik został aresztowany w czasie rutynowej kontroli drogowej. Okazało się, że odwieszono mu wyrok i ma odbyć karę 1,5 roku więzienia. Co pracodawca może w takiej sytuacji zrobić? Czy może zwolnić tego pracownika w trybie art. 53 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy? Czy np. może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego na okres pobytu w więzieniu? Jakie są jeszcze możliwe opcje po stronie pracodawcy?"

Czy bezpłatna informacja prasowa może być reklamą?

"Lokalny tygodnik w bezpłatnej gazetce ogłoszeniowej umieścił nasze ogłoszenie o wolnym miejscu pracy. Nie obciążył nas za to, twierdząc, że umieścił to jako informację prasową, w zamian za bezpłatne dostarczanie i rozkładanie na terenie naszego zakładu gazetek. Nie miał z tego tytułu przychodu a my kosztu. Nie wystawił faktury obciążeniowej. Urząd skarbowy chce aby w tygodniku było to przychodem do opodatkowania a u nas szuka kosztu. Czy takie rozwiązanie jest pod względem podatkowym prawidłowe, czy urząd skarbowy może to zakwestionować?"

Wpływ cen ropy naftowej i dolara na polską gospodarkę

W Polsce bardzo prężnie rozwinęła się branża transportowa. Niebagatelną kwestią dla krajowych przedsiębiorców są jednak ceny ropy naftowej oraz dolara, których pochodną jest cena detaliczna paliw na stacjach. Dziś przyjrzymy się perspektywom zarówno tego surowca jak i amerykańskiej waluty.

Czy balkon wliczmy do powierzchni zabudowy budynku?

"Czy jeżeli wprowadzamy w zatwierdzonym projekcie budowlanym zmianę polegającą na podparciu balkonu będącego zadaszeniem tarasu słupami - taka zmiana wymaga projektu zamiennego? Zmieniamy powierzchnię zabudowy o 0,2 m2 i jaki jest w takiej sytuacji zakres projektu zamiennego?"


Ustawy budowlane

  •  Ankieta 
Czy przepisy ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek pomogą przedsiębiorcom?

 Tak. Wiele osób skorzysta na abolicji.

 Nie. Abolicja dotyczy marginalnej grupy płatników

 Tak. Jest kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

 Nie. Dyskryminuje tych, którzy opłacają składki terminowoczarty