•  Z ostatniej chwili 

Frank po 6 zł - czy to możliwe?

Bankructwo Grecji, podniesienie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną oraz dalszy spadek cen ropy naftowej mogą wywołać wstrząs na rynkach finansowych. To skrajnie niekorzystny scenariusz, ale może się zdarzyć, że frank będzie kosztował nawet 6 zł.

Wypłata z polisy ubezpieczeniowej

"Czy istnieje możliwość otrzymania wypłaty z polisy PZU za śmierć macochy w przypadku kiedy ponowny ślub jest zawarty tylko kościelny, ale w latach 80-tych kiedy nie było jeszcze konkordatu - był to ślub jedynie wyznaniowy? Potwierdzenie - wypis z księgi ślubów z kościoła zawarty w obecności dwóch świadków, brak odnotowań tego ślubu w urzędzie stanu cywilnego."

Naliczanie odsetek od należności

"Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzic biologiczny ponosi odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Przy nieterminowym regulowaniu tych odpłatności naliczane są odsetki ustawowe. Jak zachować się w sytuacji, gdy na podstawie wniosku rodzica biologicznego zaległości zostaną rozłożone na raty z nowym terminem płatności i nie zostanie on zachowany? Jak prawidłowo naliczyć odsetki od tej należności: czy od terminu, w którym dana rata nie została wpłacona, czy nie uwzględniamy okresu rozłożenia na raty i zachowujemy ciągłość naliczania odsetek od pierwotnego terminu zapłaty obowiązującego przed wystąpieniem z wnioskiem rodzica biologicznego?"

Dolar droższy niż euro? Może kosztować nawet 4.50 zł

Prawdopodobnie już dziś amerykańskie władze monetarne zapowiedzą koniec ponad sześcioletniego okresu zerowych stóp procentowych. To byłaby najważniejsza od lat decyzja. Jak to wpłynie na wartość dolara? Większość banków inwestycyjnych przewiduje, że w tym roku będzie kosztował tyle, co euro. A może jeszcze drożej.

Frank znów po 2 zł? To całkiem możliwe

W 2008 r. frank kosztował ok. 2 zł. Wtedy jednak złoty był bardzo silny w stosunku do większości dewiz. Dziś tak duże wzmocnienie krajowej waluty jest mało prawdopodobne. Czy jest jednak szansa, by to słabość szwajcarskiej waluty na świecie dała wytchnienie frankowiczom?


Ustawy budowlane

  •  Ankieta 
Czy przepisy ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek pomogą przedsiębiorcom?

 Tak. Wiele osób skorzysta na abolicji.

 Nie. Abolicja dotyczy marginalnej grupy płatników

 Tak. Jest kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

 Nie. Dyskryminuje tych, którzy opłacają składki terminowoczarty