•  Z ostatniej chwili 

E-bankowość. Możliwości i zagrożenia w bankowości elektronicznej

"Złożenie roszczenia w sprawie podmiany konta w trakcie przelewu przez wirusa. Posiadam zakupiony na firmę program antywirusowy, który jest systematycznie aktualizowany. W trakcie przelewu bankowego nastąpiła podmiana konta na inne, które się samoczynnie wczytało. Przelew poszedł na kartę prepaid jednego z banków. Sprawa jest zgłoszona do banku mojego, który wysłał reklamację do banku, na którego konto jest zarejestrowana karta. Sprawa została też zgłoszona na policję. Czy mogę dochodzić roszczenia od: 1. Producenta programu antywirusowego za nieodfiltrowywanie wirusa, który pozwolił na zmiany konta w trakcie transakcji finansowej? 2. Czy bank nie odpowiada także za taką sytuacje, gdzie klient nie jest pewny wykonywanych wpisów kont transakcji i wykonywanych przelewów?"

Formy opodatkowania, formy prowadzenia rachunkowości - czyli kto jest zobowiązany do prowadzenia PKPiR?

Przepisy prawa podatkowego umożliwiają osobom już prowadzącym lub rozpoczynającym działalność gospodarczą wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Linia zabudowy a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

"W jakiej odległości od linii rozgraniczającej z drogą lokalną możemy sytuować zabudowę, jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tego nie określa?"

Oskarżyciel posiłkowy

Czy w trakcie procesu sądowego można zostać oskarżycielem pomocniczym?

Rosyjskie problemy to długa historia

Ciągłe powtarzanie tych samych przyczyn rosyjskiego kryzysu powoduje, że nawet ci ekonomiści, którzy mają inne zdanie napotykają na spore trudności w przedstawieniu swojej opinii. Jednak pobieżna, szybka, czy zdawkowa informacja rzadko przybliża nas do prawdy. Znacznie lepiej nad tematem zastanowić się głębiej i szerzej.


Ustawy budowlane

  •  Ankieta 
Czy przepisy ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek pomogą przedsiębiorcom?

 Tak. Wiele osób skorzysta na abolicji.

 Nie. Abolicja dotyczy marginalnej grupy płatników

 Tak. Jest kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

 Nie. Dyskryminuje tych, którzy opłacają składki terminowoczarty